O nás

Oznámení s ohledem na aktuální situaci (Covid-19):
S platností od 4. 5. 2021 poskytujeme opět individuální i párové konzultace. Fungujeme v režimu se zvláštními hygienickými opatřeními – povinnost mít nasazený respirátor ve vnitřních prostorách a při příchodu je nutná dezinfekce rukou.


Vítejte na stránkách Centra psychologicko-sociálního poradenství. Nabízíme komplexní odborné psychologicko-poradenské služby formou individuálních, párových a rodinných konzultací.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně.

Máte právo vystupovat v kontaktu s centrem anonymně.

Zachováváme důvěrnost informací a povinnou mlčenlivost.

(S výjimkou trestných činů na něž se ze zákona vztahuje oznamovací povinnost.)

Poradenské služby poskytujeme od roku 1979. Jsme příspěvková organizace Středočeského kraje (od 1. 1. 2003).
Od 1. 1. 2011 se jednotlivé 
Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zřizované Středočeským krajem sloučily a v roce 2012 byl náš název změněn na Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje. Naše pracoviště je pro Prahu západ-východ.