Co můžete očekávat?

Centrum je odborné psychologické pracoviště zaměřené na poskytování pomoci a podpory klientům/kám při hledání řešení v obtížných životních situací. Tato podpora a pomoc je směřována především k lepšímu porozumění dané situaci a jejímu řešení vlastními silami a přirozenými zdroji. Posláním pracoviště je předcházet možným „neadekvátním“ řešením vztahových problému, pomáhat řešit tyto problémy a omezovat důsledky zátěžových situací.

Klient/ka má být zplnomocněn/a k tomu, aby pomocí vlastních sil a zdrojů dokázal/a účinně řešit své problémy tak, aby bylo zachováno jeho/její  zdraví a pohoda. Podporujeme adaptivní vyrovnávací strategie klientů/ek k řešení jejich životní situace či zmírnění jejího možného negativního dopadu na jejich zdraví v celé jeho bio-psycho-sociálně-spirituální jednotě. Člověk má využívat svých přirozených zdrojů, aby mohl žít nezávisle a v kontaktu s ostatními a mohl zůstat rovnocenným členem společnosti.

  • budeme maximálně respektovat Vaši osobnost a specifika vztahu

  • můžeme Vám nabídnout bezpečný a neutrální prostor pro (individuální, párové i rodinné) konzultace

  • umožníme Vám ventilovat, sdílet a zpracovat pocity spojené se zátěžovými situacemi

  • zvážíme spolualternativy, abyste se mohli lépe rozhodnout

  • probereme možnosti, které Vás možná nenapadly

  • lépe se zorientujete v situaci a ve vztahovém „propletenci“ (pomůžeme Vám rozpoznat jádro problému)

  • můžete porozumětsouvislostem svých potíží

V případě potřeby doporučíme další odborná pracoviště a služby (psychoterapeutické, právní, dětské psychology/žky, sexuologická nebo psychiatrická pracoviště, krizová nebo intervenční centra aj.)

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně (dle § 92 Zákona č. 100/88 Sb., v platném znění) a se zachováním přísné důvěry.

Při práci s klienty/kami jsou dodržovány etické principy, zásady neutrality a nezávislosti na jiných institucích, jsou naplňovány Standardy kvality sociálních služeb.

Podmínky poskytování služeb naleznete zde. Při prvním setkání svým podpisem potvrzujete, že jste  s nimi byli seznámeni a souhlasíte.
Souhlas se zpracováním osobních údajů naleznete zde.

V případě Vaší nespokojenosti s poskytovanou službou máte možnost podat stížnost. Můžete se obrátit buď na vedoucí pracoviště PhDr. Renatu Mimochodkovou nebo na jejího nadřízeného – ředitele CPSP SK Mgr. Davida Prokopa (e-mail: d.prokop@poradna-rakovnik.cz, tel: 313 512 657, 603 586 130). Podrobnější informace o podávání stížnosti naleznete zde.