Co nabízíme?

Komplexní odborné psychologicko-poradenské služby formou individuálních, párových a rodinných konzultací.

 

  • psychologické poradenství (1 – 6 konzultací)

  • sociálně právní poradenství

  • poradensko-terapeutické intervence (6—8 konzultací)

  • poradensko-terapeutické vedení

 

Základním principem námi poskytovaných služeb je zachování důstojnosti klientů/ek. Služby v rámci rovného zacházení poskytujeme s respektem k jejich etnickému původu, genderové identitě, věku, sexuální orientaci, sociálnímu zařazení či náboženskému přesvědčení apod.

Ve spolupráci s dalšími institucemi (Oddělení sociálně právní ochrany dětí, soudy aj.) zajišťujeme dlouhodobější poradensko-terapeutické vedení za účelem úpravy kontaktu rodičů s dětmi před rozvodem a po něm.