Náš tým

PhDr. Renata Mimochodková

vedoucí pracoviště, psycholožka – certifikovaná manželská a rodinná poradkyně I. stupně, psychoterapeutka

PhDr. Alena Obeidová

dětská a poradenská psycholožka, psychoterapeutka

Mgr. Jiří Procházka

poradenský psycholog (2006), certifikovaný manželský a rodinný poradce I. stupně (2013). V Asociaci manželských a rodinných poradců České republiky jsem předsedou oblasti Střední Čechy (2012) a tajemníkem v Prezidiu Asociace (2016). Na UK v Praze jsem studoval gender a sexualitu, jsem členem Genderové expertní komory ČR (2015). Jsem držitelem licence pro práci s autorskou Sadou projektivních koláží M. Huptycha.

Mgr. Ludmila Stehlíková

psycholožka – certifikovaná manželská a rodinná poradkyně II. stupně,  psychoterapeutka

Mgr. Václav Chytrý

poradenský psycholog a psychoterapeut

Mgr. Helena Chvalová

sociální pracovnice

Markéta Jenčková, DiS.

sociální pracovnice