Náš tým

PhDr. Renata Mimochodková

vedoucí pracoviště, psycholožka – certifikovaná manželská a rodinná poradkyně I. stupně, psychoterapeutka

PhDr. Alena Obeidová

dětská a poradenská psycholožka, psychoterapeutka

Mgr. Jiří Procházka

poradenský psycholog, certifikovaný manželský a rodinný poradce 2. stupně a psychoterapeut (Česká asociace pro psychoterapii). Předseda oblasti Střední Čechy v Asociaci manželských a rodinných poradců České republiky a tajemník v Prezidiu Asociace. Studia genderu a sexuality (UK Praha), člen Genderové expertní komory ČR . Držitel licence pro práci s autorskou Sadou projektivních koláží M. Huptycha.

Mgr. Ludmila Stehlíková

psycholožka – certifikovaná manželská a rodinná poradkyně II. stupně,  psychoterapeutka

Mgr. Václav Chytrý

poradenský psycholog a psychoterapeut

Mgr. Helena Chvalová

sociální pracovnice

Markéta Jenčková, DiS.

sociální pracovnice