Ohlasy

„Návštěvy pomáhají postupně, vyjasňuji si svůj problém.“

 

 „Spolupráci […] hodnotím velice kladně. […] Z prvního setkání jsem měla z návštěvy obavy. […] Po prvních minutách se vše ukázalo. […] Měla jsem při návštěvách velmi dobrý pocit. Vím, že se mohu zase k [poradci] vrátit. Díky!!“

 

 „[Poradkyně] je velmi vstřícná a otevřená všem tématům. S [poradkyní] se člověk nestydí probírat velmi osobní a rodinné problémy, za což jí velmi děkuji.“

 

 „Konzultace mi jednoznačně pomohly k řešení problému – hlavně mi pomohly utřídit myšlenky a lépe začít chápat a vnímat samu sebe.“

 

 „Cítila jsem nejen skutečný zájem, porozumění, vyslyšení, ale i zhodnocení celého problému, které mi otevřelo nový rozměr vidění naší situace.“

 

 „Držím vám všem palce. Vaše práce není vůbec jednoduchá a já vám a jmenovitě [poradci] z celého srdce děkuji za vše, co pro nás – nešťastné – děláte. Díky vedení jsem se dokázala vyrovnat se svou nastalou životní situací, ale zároveň jsem si i uvědomila, že ani já nejsem bez chyby a snad ještě včas přehodnotila i sama sebe. Určitě se neurazíte a pochopíte, že mým přáním je, abych se sem již nemusela vrátit, ale s vděčností a úctou na vás budu vzpomínat. Moc děkuji za Vaši pomoc, přístup a za to, že tu jste.“

 

 „[Jsem] velmi spokojená, vzorná instituce, mimořádný přístup všech pracovníků. Ochota, velký profesionální zájem. Jen více podobných pracovišť s lidským přístupem v této zlé době, kdy se ničí vztahy mezi lidmi a každý sleduje vlastní prospěch.“

 

 „Občas jsem si připadal nepochopen, ale při celkovém pohledu na konzultace mi to velice pomohlo. [Přístup konzultanta] profesionální, kompetentní a hlavně lidské…“

 

 „Jsem ráda, že existuje takové místo, kde nejste s problémy sama.“