Pro koho a v jakých situacích?

Poradenství je zaměřeno na zvládání potíží v osobním životě, rodinných, partnerských či jiných mezilidských vztazích, které se nedaří zvládnout vlastními silami ani za pomoci svého okolí. Služby poskytujeme osobám od 18 let (jinak je potřebný souhlas rodičů či jejich doprovod). Poradenství zahrnuje individuální sezení i konzultace s páry/rodiči stejného pohlaví.

Poradenství je zaměřeno na tyto okruhy:

 • problémy v komunikaci, nedorozumění, hádky

 • osamělost a problémy v seznamování či výběru partnera/ky

 • problémy související se zvláštnostmi osobností partnerů, jejich povah a zájmů

 • neshody v oblasti kompetencí, práv a povinností členů rodiny

 • mezigenerační problémy

 • výchovné problémy s dětmi

 • vývojové úkoly jednotlivce a rodiny a krize s nimi spojenými

 • ztrátu, ohrožení či hledání smyslu života nebo identity

 • zvládání závislostí v rodině a život s handicapovaným členem rodiny

 • citové odcizení partnerů

 • žárlivost a nevěry

 • problémy intimního soužití

 • dysfunkční rodinu

 • rozhodování o rozchodu či rozvodu, předrozvodové a rozvodové poradenství

 • rodičovské dohodo styku s dětmi v rozvodových situacích

 • těžké životní situace –ztráta životního partnera, úmrtí či nevyléčitelná nemoc blízké osoby

 • nezaměstnanost

 • sociálně právní poradenství

 • poradenství v oblasti genderu a sexuality